SMART*
analityk/architekt
JUTRA edycja wideo

Program rozwojowy dla analityków biznesowych / systemowych oraz architektów IT / rozwiązań chcących nauczyć się klasycznej automatyzacji (skrypty, makra) oraz AI (ChatGPT, OpenAI API, Bard i rozwiązania LLM Open Source) do przyspieszenia i usprawnienia swojej pracy oraz działania w nowych strukturach i modelach organizacyjnych. Materiały dostępne od 18 grudnia | 100% on-line SMART oznacza: szybkie dostarczanie mierzalnej wartości biznesowej dzięki użyciu automatyzacji / AI w realizowanych projektach

Image alt
Image alt

Cel programu

Celem programu jest przygotowanie analityków biznesowych / systemowych oraz architektów rozwiązań / IT do działania w nowej rzeczywistości, która rodzi się dosłownie na naszych oczach. Nagle okazuje się, że dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu AI jesteśmy w stanie w stanie zaproponować optymalizację procesu, wygenerować historyjki, zinterpretować diagram w BPMN / UML lub wręcz go stworzyć. To jednak dopiero początek możliwości! Bo zmiany dotkną nie tylko narzędzi, ale także aspektów organizacyjnych i modeli pracy analityków i architektów.

Wykładowcy

Przedstawimy ekspertów, którzy poprowadzą poszczególne zajęcia na naszym programie. Już niedługo poznacie także Gościa Specjalnego naszego programu.

Andrzej Sobczak

Ekspert ds. analizy biznesowej i architektury korporacyjnej Kierownik Zakładu Zarządzania IT, SGH

Andrzej Sobczak

Michał Wolski

Ekspert ds. inżynierii oprogramowania Specjalista z zakresu UML, BPMN i ArchitMate

Michał Wolski

Agenda programu

Poznaj bloki tematyczne programu i ramowe zagadnienia poruszane w ich ramach. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzani zmian w programie.

1
Blok 0. Fundamenty

Ramowa struktura spotkania: - Produkty dostarczane przez analityków i architektów - Przegląd języków do modelowania - możliwości i ograniczenia - Repozytorium jako źródło wiedzy, ale i bólu głowy analityka i architekta - Governance analityczno-architektoniczny (role i ich odpowiedzialności)

2
Blok 1. Automatyzacja i AI wkracza do świata analityków / architektów

Ramowa struktura spotkania: - Kontekst - czyli 10 inspirujących przykładów wykorzystania automatyzacji / AI w pracy analityka i architekta - Kluczowe odpowiedzialności analityków / architektów zmapowane na klasy narzędzi do automatyzacji / AI - Modele współpracy między biznesem a analitykami i architektami vs. mechanizmy automatyzacji i AI - Produkty analityczne i architektoniczne - perspektywa danych jako podstawa automatyzacji / zastosowania AI - Przetwarzanie materiałów ze spotkań analityczno-architektonicznych jako wprowadzenie do automatyzacji i AI

3
Blok 2. Wykorzystanie AI w pracy analityka / architekta

Ramowa struktura spotkania: - Rodzaje i sposoby dostępu do LLM - Od podstaw do zaawansowanych możliwości prompt engineering - Wykorzystanie ChatGPT / OpenAI API w codziennej pracy analityka i architekta - Wykorzystanie GitHub Copilot X w zaawansowanych zadaniach architekta - Skalowanie, bezpieczeństwo i compilance a automatyzacja / AI w pracy analityka i architekta

4
Blok 3. Automatyzacja w tworzeniu diagramów, raportowaniu, udostępnianiu danych

Ramowa struktura spotkania: - Koncepcja “dynamicznej dokumentacji” - Automatyczne tworzenie modeli analitycznych i architektonicznych - Wykorzystanie API jako mechanizmu dostępu repozytoriów architektonicznych - Tworzenie diagramów z wykorzystaniem kodu - Automatyczne generowanie dokumentacji analityczno-architektonicznej - Wizualizacja danych analitycznych i architektonicznyc

5
Blok 4. Od słów do czynów - czyli perspektywa praktyków i Case Study

Ramowa struktura spotkania: - Druga strona medalu, czyli jak zbierać wymagania na rozwiązania z komponentami AI - Realizacja studium przypadku (realizacja go w interakcji z grupą) - Praca z AI i automatyzacją na lokalnych środowiskach (on-premise)

6
Blok 5. W stronę SMART analityka / architekta

Ramowa struktura spotkania: - Jak AI zmienia pracę deweloperów oraz testerów i co to oznacza dla analityków / architektów - Ekosystem narzędzi do kompleksowej automatyzacji przepływu (flow) pracy analityka / architekta - Świat jutra → czyli dalsze kierunki rozwoju analityka / architekta - Budowa i zarządzanie "struktur organizacyjnych jutra" odpowiedzialnych za analizę / architekturę

Dołącz do programu i stań się
Analitykiem / Architektem Jutra już dzisiaj